साझेदारी वन

यस जिल्लामा चारवटा साझेदारी वनहरू रहेका छन । ितनकाे  विवरण यस प्रकार छ ।
१. लाटीझेाडा साझेदारी वन
२. लाेहान्द्रा केरावारी  साझेदारी वन
३. बेलबारी चिसान्ग  साझेदारी वन
४. पथरी शनिश्चरे  साझेदारी वन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *