काठ दाउरा लिलाम विक्रीको लगत सूची-२०७८/१०/२५

लटको विवरण (लगत हेर्न तलको लट नं मा क्लिक गर्नुहोस)

लट नं 67 – कानेपोखरी

लट नं 68 – कानेपोखरी

लट नं 69 – कानेपोखरी

लट नं 70 – कानेपोखरी

लट नं 71 – कानेपोखरी

लट नं 72 – कानेपोखरी

लट नं 73 – कानेपोखरी

लट नं 74 – कानेपोखरी

लट नं 75 – कानेपोखरी

लट नं 76 – कानेपोखरी

लट नं 77 – कानेपोखरी

लट नं 78 – कानेपोखरी

लट नं 79 – कानेपोखरी

लट नं 80 – कानेपोखरी

लट नं 81 – कानेपोखरी

लट नं 82 – कानेपोखरी

लट नं 83 – कानेपोखरी

लट नं 84 – कानेपोखरी

लट नं 85 – बेलबारी

लट नं 86 – बेलबारी

लट नं 87 – लेटाङ नर्सरी

लट नं 88 – बेवारिसे केरावारी

लट नं 89 – काेराबारी-मुद्दा ध.खा.

लट नं 90 – सलकपुर बेवारिसे

लट नं 91 – मधुमल्ला

लट नं 92 – लाटिझोडा

लट नं 93 – लाटिझोडा

लट नं 94 – लाटिझोडा

Updated: February 22, 2022 — 10:59 am