मधुमल्ला सब डिभिजन

मधुमल्ला सब-डिभिजन

सब डिभिजन वन कार्यालय

नाम – सवडि..कामधुमल्ला

 यसको कार्यक्षेत्र  

 

                हालको स्थानिय तह

              कार्यालय रहेको स्थान

 

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.को वडा न १,,,,,,

मिक्लाजुगं गा.पा. ७
(साविक मधुमल्ला ई.व.का. रहेको भवन)

 
 

 

कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र..

कर्मचारीको नाम थर

पद

संकेत नं.

स्थायी ठेगाना

मोवायल नं.

1

श्री कृष्ण कुमार चोङवाङ

रेन्जर

143065

उर्लाबारी न पा-7, मोरङ

9844618845

2

श्री मोहन प्रसाद पौडेल

फरेष्टर

207470

त्रियुगा न पा-10, उदयपुर

9842985107

3

श्री छवी रमण पोखरेल

वन रक्षक

187986

सुन्दरहरैचा न पा-7, मोरङ

9842049458

4

श्री बासुदेव निरौला

वन रक्षक

167931

उर्लाबारी न पा-3, मोरङ

9842328571

5

श्री मोहमन हसवुल रहमान

वन रक्षक

174535

रतुवामाई न पा-2, मोरङ

9842188938

6

श्री सुर्य नारायण राजवंशी

वन रक्षक

151471

केचन कवल गा पा-7, झापा

9824926973

 

यस अन्तरगतपर्ने सहरुको नामवली

सि.न.

सामुदायिक वनको नाम

स्थानीय तह

वडा नं

समुहको कार्यालय रहेको स्थान

घरधुरी संख्या

महिला

पुरुष

कुल

वनको कुल क्षेत्रफल हे.

वनको प्रकार(प्रजाति अनुसार)

1

चुलाचुली

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

2

टाँडी

920

2378

2699

5077

481.94

चिलाउने-कट्टुस मिश्रित वन

2

राँकेडाँडा

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

4

टाँडी

302

875

725

1600

109.23

चौडापाते मिश्रित वन

3

कोइली

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

4

हातीमारा

600

1387

1423

2810

206.41

चौडापाते मिश्रित वन

4

मावा नुनसरी

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

7

वेलगौडे

2584

4339

4211

8551

244.63

सालको वन

5

नमुना नुनसरी

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

7

तोरीवारी

118

332

345

677

16

नदि किनार वन

6

आँपझोला मिक्लु

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

6,9

वक्राह हिलेझोडा

477

1172

1254

2426

184.61

चौडापाते मिश्रित वन

7

नमूना

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

6

कालीझोड

62

130

133

263

119.02

चौडापाते मिश्रित वन

8

मयूर

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

6

लालमाटी

280

851

829

1680

133.7

चौडापाते मिश्रित वन

9

मिक्लुङ

मिक्लाजुङ्ग गा.पा.

6

कत्ले वेतनी

981

2295

2255

4551

196.37

सालको वन

जम्मा

6324

13759

13874

27635

1691.91