2080-02-08 सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको त्रैमासिक (२०७९ माघ–२०७९ फागुन) सूचना
2080-01-05 काठ लिलाम विक्रीको लट स्विकृतको सूचना । 2079/12/29 गते सूचना
2079-02-28 काठ दाउरा लिलाम विक्री सम्बन्धि सूचना । सूचना
सबै हेर्नुहोस
2080-02-08 सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको त्रैमासिक (२०७९ माघ–२०७९ फागुन)
2080-01-05 काठ लिलाम विक्रीको लट स्विकृतको सूचना । 2079/12/29 गते
2079-02-28 काठ दाउरा लिलाम विक्री सम्बन्धि सूचना ।
सबै हेर्नुहोस
कुनै पनि डाटा उपलब्ध छैन
कुनै पनि डाटा उपलब्ध छैन
कुनै पनि डाटा उपलब्ध छैन
कुनै पनि डाटा उपलब्ध छैन
कुनै पनि डाटा उपलब्ध छैन

डिभिजनल वन अधिकृत

विष्णुलाल घिमिरे
विष्णुलाल घिमिरे

डिभिजनल वन अधिकृत

९८५२०२६६१४
सूचना अधिकारी

रामलखन ठाकुर
रामलखन ठाकुर

सूचना अधिकारी

९८५२०८१११०